nowHere, ARTISTS

nowHere, wordt letterlijk bewoond door bolwerK en verzamelt dag na dag nieuwe mensen, boeken, verwijzingen en anekdotes. nowHere, staat open voor interventie (info@ooooo.be).
De tot-nu-toe-opgenomen werken bevinden zich op diverse plekken binnen nowHere,

TIJDELIJK/TEMPORARY

Free Soil (US/B)
2008, ongoing project

Free Soil is een internationale en hybride samenwerking tussen artiesten, activisten, onderzoekers en tuiniers die instaan voor de omvorming van onze omgeving. Free Soil staat voor dialoog, ontwikkelt projecten en steunt kritische kunstpraktijken die de stedelijke en natuurlijke omgeving weerspiegelen en veranderen. Zij geloven dat kunst een katalysator kan zijn voor maatschappelijk bewuustzijn en positieve verandering.

Tijdens PLACE@SPACE zal Marthe Van Dessel als gast vanuit Z33 live posten op de Free Soil blog om de inhoud van nowHere te verbinden, te publiceren en te delen met de virtuele, open en publieke bronnen van het net.

EN – Free Soil is an international hybrid collaboration of artists, activists, researchers and gardeners who take a participatory role in the transformation of our environment. Free Soil fosters discourse, develops projects and gives support for critical art practices that reflect and change the urban and natural environment. They believe art can be a catalyst for social awareness and positive change.

During PLACE@SPACE Marthe Van Dessel will post live from Z33, as a guest contributor on the Free Soil blog, to connect, publish and share the discourse of nowHere, to the virtual open, public, resources of the net.

www.free-soil.org


A.I.R extension#05(www) In-residence (B)
2007, website

http://www.in-residence.be is de website die het werk van Ronny Heiremans en Katleen Vermeir archiveert. Tegelijk beschouwen beide kunstenaars deze site die ze in samenwerking met Marthe Van Dessel en Rekall Design hebben opgezet, als een extensie van hun onderzoeksproject A.I.R.

Een gesprek over dit platform met de betrokkenen op 23.04.2008, in nowHere,

ENhttp://www.in-residence.be is the website archive of Ronny Heiremans and Katleen Vermeir. At the same time, both artists consider the site, which they set up in collaboration with Marthe Van Dessel and Rekall Design, to be an extension of their research project A.I.R.

A talk about this platform and the people involved will be given on 23.04.2008, in nowHere,

www.in-residence.be

Logement 7 (B)
2008, interventie

Gedurende drie maanden vormt de fysieke begrenzing van de tentoonstelling de premisse voor een laag van integratie door verschillende kunstenaars. Hiermee verhoudt logement zich tijdelijk diametraal tot de tentoonstelling van Z33 met als as de tentoonstellingsarchitectuur.

EN – For 3 months, the physical ‘borders’ of the exhibition form the premises for a layer of integration by several artists. In this way, lodgings stand temporarily diametrically to the exhibition of Z33 with as axis the exhibitions’ architecture.

www.logement.tk

blog Niek Kosten
http://cmdstud.khlim.be/~nkosten/r/

PORTAAL/HALL

Ikea Carpet
2007, installatie

°Bjorn Andreassen (NL)

Met behulp van Google Earth creëerde Andreassen een tapijt waarop elke Ikea locatie van de wereld te zien is. De totale grootte is ongeveer 55m2. Het tapijt is een visualisatie van de globalisatie. Het laat namelijk zien hoe onderscheidend en divers onze wereld is in lokale identiteit, ruimtelijke ordening van landschap, kleur en geografische identiteiten.

EN – Through Google Earth a carpet was created on which every Ikea location in the world is visible. The total size is over 55 m2. In this way the carpet becomes a visualisation of globalization. It shows how differentiated our world is, with its local identity, spatial planning, landscape, colour, geographical identities.

www.bjornandreassen.nl

Power of Ten
1997, video, colour, 9:00

°Charles & Ray Eames (US)

Powers of Ten is een korte documentaire geschreven en geregisseerd door Ray Eames en haar man Charles. De film toont de relatieve schaal van het universum in factors van tien.

EN – Powers of Ten is a short documentary film written and directed by Ray Eames and her husband, Charles. The film depicts the relative scale of the Universe in factors of ten.

KEUKEN/KITCHEN

installed by Kapellmeisters Kuchenbau
Eight Months, Four Seasons
2007, foto slideshow

°Michal Lenart (IL)

Michal Lenart documenteert een private tijdelijke ruimte: haar reis, indoor en outdoor. Zij woont en werkt in Tel Aviv. Haar fotografisch werk vormt een levensverhaal, een geleefde en geobserveerde realiteit tegelijkertijd.

EN – A documentation of private temporary space of Lenart’s journey, indoor and outdoor, private and public. She lives and works in Tel Aviv. Her photographic work forms an inventory of existence; a reality lived and observed at the same time.

www.michallenart.com

F.R.U.I.T (US/B)
2006, campagne

FRUIT wil de ecologische kennis van consumenten verhogen en een milieuvriendelijke levensstijl promoten. Zij willen consumenten bewust maken van het hele ‘leven’ van een product, van productie tot gebruik, dus niet enkel wat ze zien in de winkels. Consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat elke betsaansfase van een product invloed heeft op het milieu en op onszelf.

Free Soil heeft een reeks FRUIT wikkels, een website en een rondreizende installatie ontwikkeld om mensen in te lichten over alternatieve voedselsystemen en lokale voedselbewegingen. De wikkels bevatten informatie over de verschillende facetten van voedselbewegingen, transport en urban farming, en worden tot bij de consument gesmokkeld via appelsienen. Vergeet je dagelijkse portie vitaminen niet!

EN – FRUIT takes up the challenge of elevating the ecological knowledge of consumers and encouraging a way of life that is friendly to the environment. They want consumers to be conscious of the entire life of a product, from production to utilization, and not just what they see in the stores. Consumers must be aware that every phase of a product’s life influences the environment and ourselves.

Free Soil has produced a run of FRUIT wrappers, a website, and a traveling installation as part of an initiative to inform people about alternative food systems and local food movements. The wrappers are disseminated throughout the food chain by piggybacking on oranges. Information will be carried through the food system and into the hands of consumers. The wrapper holds information on a variety of aspects concerning food movements, transport and urban farming. Get your daily dose!

www.free-soil.org/fruit

PRIKBORD/NOTICE BOARD

Chernobyl Project – The Invisible Stain
2007-2008 (work-in-progress), weblog

°Alice Miceli (BR/DE)

De weblog documenteert het artistieke onderzoekstraject van Alice Miceli in de Chernobyl-zone. Miceli exploreert een fotografische techniek om de onzichtbare aanwezige straling in de zone, zichtbaar te maken.

EN – The weblog documents the artistic research project of Alice Miceli in the Chernobyl-zone. Miceli explores a photographic technique to visualise the invisible radiation present in the area.

www.premiosergiomotta.org.br/blog/chernobyl2

Sense of nondirection
2005, videoclip, 1:30

°Johanna Kirsch (AT)

I have to time and space myself.
That’s the radical sense of reality.
Existential orientation.
My body is located in my existence…not the other way around.
This is my body.
My skin is not the place where the world begins and I am ending.
First of all I am living in expanded inner realities.
The relation is exactly the pain.
My lifestyle is a configuration program which creates mid worlds.
The streets and houses are my challenge because I know how I am supposed to use them.
The co-action of different elementscan create something totally new…
The new creates at the same time its own horizon.
I can see that there is no place without cigarette butts.
But as being produces existence, space produces coherences.
The construction of senseis the thing which remains of my life, the execution opens the in between space.
I open my eyes againand I see a street and houses and gardens and ways.
I try to find the waywhich breaks up behind meevery inefficient step I take,
which almost abolishes meso that I can see the forwardness,
the ramifications and chances and possibilities…

www.schrik.info

Taking a Line For a Walk & Line Drawing
2003, video, colour

°Susan Stockwell (UK)

‘Taking a Line For a Walk’ documenteert een performance die bestaat uit het tekenen van een lijn rond de grens van Stockwell in London. Deze actie maakt deel uit van een mapping project van ‘Stockwell Park School’. De kinderen van de school maakten gedurende drie jaar tekeningen, sculpturen en films.

EN – ‘Taking a Line For a Walk is a film made of a performance drawing a line around the boundary of Stockwell in London. It shows a mapping project done in Stockwell Park School over the course of three years where the children made drawings, sculptures and films.

www.susanstockwell.co.uk

Wolkengestalt
2007, video, colour, 13:00

°Silvia Maglioni & Graeme Thomson (I/UK)

Goethe’s meteorologische observaties van 11 september 1819, vertaald naar hedendaagse wolken. De gebeurtenissen op 11/9 lieten een spoor van rook achter. Dit spoor is nooit meer verdwenen en manifesteert zich in de vorm van wolken die nog steeds onze politieke visie schijnen te vertroebelen.

Goethe maakte een topologie van weersomstandigheden, met op de achtergrond steeds de geruststellende garantie dat na de wolken, een heldere hemel verschijnt. Hij stamde uit de tijd waarin schilders nadachten over andere manieren om de lucht te schilderen. De revolutie hing in de lucht.

Een cinétract geschreven, geregisseerd en bewerkt door Silvia Maglioni & Graeme ThomsonTekst: Johann Wolfgang von Goethe van “Naturwissenschaftliche Schriften”Muziek: Graeme Thomson

EN – Goethe’s meteorological observations from September 11, 1819 descend on the clouds of the present day. The events on 9/11 left a trace of smoke behind. This trace has never disappeared and manifests itself in the shape of clouds which still seem to obscure our political vision.Goethe made a topology of weather circumstances. The reassuring thought behind it was that after the dark clouds, appears a bright sky. He originated from the era in which painters thought about other ways for painting the sky. You could feel the revolution in the sky, literally.

A cinétract written, directed and edited by Silvia Maglioni & Graeme ThomsonText: Johann Wolfgang von Goethe from “Naturwissenschaftliche Schriften”Music: Graeme Thomson

“The events of 9/11 left a trail of smoke that still hasn’t dissipated from the atmosphere and that seems to have irrevocably ‘clouded’ our political vision. A state of affairs like a kind of weather that never passes, a media-borne overcast where smoke trails multiply and coalesce unnoticed and in relation to which we can have no privileged external perspective, no sure ground to stand on.It was by chance that we discovered Goethe’s remarks on clouds – a friend gave Silvia the text saying it would help her sleep. In fact it did quite the opposite. It was a wake-up call that gave us the idea to make this cinétract. Like many of Goethe’s meteorological observations – inspired by Luke Howard’s pioneering classification of clouds – those of September 11, 1819 are remarkable for their precision, the careful mapping and sorting out of different types of weather phenomena, but above all their sense of measure, the calm certainty that after a storm the sky would clear. The sense of this film lies wholly in the open, multilayered disjunction between the events and times to which it refers. Goethe lived in an epoch when painters had begun to rethink how to paint the sky. Revolution was in the air.”(Statement Graeme Thomson)

www.terminal-beach.blogspot.com

Buiten ‘ruimtes’
2005, foto

°Caroline Vincart (B)

Een bevraging en zoektocht naar ruimte in openlucht, buiten de beslotenheid van de architecturale ruimte, het resulteert in het vinden van ‘plekken’ waar de al dan niet toevallige inbreng van de mens in een natuurlijke omgeving een ruimtelijkheid tot stand brengt.

EN – A questioning of and a search for space in open air, outside of the seclusion of the architectural space, resulting in the discovery of ‘places’ where the presence of humanity in a natural surrounding, whether accidental or not, brings about a spatiality.

www.carolinevincart.be

CIAO/CU
2008 (work-in-progress), digitale vertelling

°An Mertens (B)

Een digitale vertelling van minimum 28 webpagina’s, gemaakt met § (shiftspace.org).

ShiftSpace is een open source software die publieke ruimte op websites creëert. Via post-its, het veranderen van beelden en broncode kunnen webgebruikers een spoor van betekenissen nalaten op het web, dat voor iedereen toegankelijk is.

EN – A digital tale of minimum 28 webpages, made with § (shiftspace.org). ShiftSpace is open source software that creates public spaces on websites. Through post-its, changing images and source code, web-users can leave their traces of meaning on the web, which are accessible for everyone.

http://agent-futur.constantvzw.org/forum.html

CIAO/TOT LATER
2008, (work-in-progress) roman

°An Mertens (B)

Linda is een jonge fotografe die haar leven wil inrichten als striptekenaar. Ze woont aan een plein in het centrum van Brussel. Haar artistieke zoektocht neemt een belangrijke wending, wanneer de bewoners ontdekken wat projectontwikkelaars met de wijk van plan zijn. Een verhaal over kunst, vrouwen, computers en gentrificatie.

An Mertens (verhaal) – Wauter Mannaert (tekeningen) – Wendy Van Wynsberghe (geluid, computer) – Shelbatra Jashari (fantom_lady) – Tsila Hassine (gentrification bot) – Renee Turner (commentaren)

Met dank aan Laurence Rassel, Nicolas Malevé, Femke Snelting, Rotor, Maya Van Leemput, Myriam Stoffen, Daan Pleumeekers, Pieter Heremans, Mushon Zer-Aviv, Dan Phiffer en het hele team van Shiftspace. Computer: tx Nadine, Okno.In co-productie met Constant vzw, met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

EN – Linda is a young photographer who dreams of making a living as a comic artist. She lives on a square in the center of Brussels. Her artistic work takes an important turn when the inhabitants discover the real estate plans for their neighbourhood. A story about art, women, computers and gentrification.

2008. An Mertens (story) – Wauter Mannaert (drawings) – Wendy Van Wynsberghe (sound, computer) – Shelbatra Jashari (fantom_lady) – Tsila Hassine (gentrification bot) – Renee Turner (comments)

With a big thank you to Laurence Rassel, Nicolas Malevé, Femke Snelting, Rotor, Maya Van Leemput, Myriam Stoffen, Daan Pleumeekers, Pieter Heremans, Mushon Zer-Aviv, Dan Phiffer and the entire team of Shiftspace. Computer tx to Nadine, Okno.In coproduction with Constant vzw, with the support of Vlaamse Gemeenschapscommissie

BOOKSHOP

Display of reference material/booksystem by Arien Schelstraete,
Katrien Brands, Claire Warnier & Dries Verbruggen (UNFOLD)

Walls Paper
1972, print
°Gordon Matta-Clark (US)
In het begin van de jaren zeventig, nam Matta-Clark zwart-wit foto’s in close-up van blote muren in vervallen gebouwen, die een krachtige visualiteit uitstraalden owille van hun ruwe oppervlakte. Walls Paper, dat een hele muur in een galerij bedekte, bundelt deze foto’s die als kleurenreproducties overgezet zijn op krantenpapier. Door de felle kleuren en de roostervormige geometrieën lijkt dit stuk helemaal op een schilderij, maar tegelijkertijd ondermijnt het ook de keurigheid die met behangpapier geassocieerd wordt.
Geleend uit privécollectie Katrien Oosterlinck

EN
– In the early ’70s, Matta-Clark was taking close-up black-and-white photographs of exposed walls in decaying buildings, revealing a potent visuality in their roughed-up surfaces. Walls Paper, which covered an entire gallery wall, consists of such photographs transferred as colored reproductions to sheets of newsprint. With its vibrant colors and gridded geometries, this piece is absolutely painterly, while it also subverts the tidy role usually assigned to wallpaper.

From private collection Katrien Oosterlinck


Virus
2007, tape

°Afreux (B)

Virus is een project ontstaan uit een opdracht voor de communicatie van het nieuwe museum Het Hessenhuis in Antwerpen. De ontwerpers herdefiniëren ongestoord hun eigen positie in het spanningsveld tussen de informele kunstpraktijk en de formele kunstwereld.

EN – Virus is a project that originated from a communication assignment for the new museum Het Hessenhuis in Antwerp. The designers redefine freely their own position in the tension zone between the informal art practice and the formal art world.

www.afreux.be

OVERLOOP/PASSAGE

Curipero
2008 (work-in-progress), assemblage
intervention for Z33 in nowHere,

°Miljan Vukicevic (RS)

Utopistic architecture
2006, map

°Miljan Vukicevic (RS)

In zijn notitieboeken vertaalt Miljan Vukicevic zijn observaties en gedachten in een vorm en rangschikt ze. De resulterende modellen zijn meerkleurig, bijna architecturele landschappen met futuristische structuren en vehikels. Alles is gemarkeerd met vlaggen, indicaties, nummers en fragmenten uit teksten. Deze notities abstraheert hij in de vorm van tekeningen, prints en installaties in groot formaat.

EN – In his notebooks Miljan Vukicevic translates his observations and thoughts into form and arranges them in a certain order. These thinking models appear multicoloured, as architectural landscapes, futuristic structures, vehicles, marked by flags, indicators, numbers and fragments of text. Abstractions of this flow of notations are later transformed into drawings, print or installations in a larger format.

Beweging #27
1997, 22,5 x 100 cm – Witte inkt op papier
Museumwandeling in het Provinciaal Museum, Hasselt (nr.2)

Beweging #27
1997, 35 x 100 cm – Witte inkt op papier
Museumwandeling in het Provinciaal Museum, Hasselt (nr.3)

°Christoph Fink (B)

Fink noemt zijn reizen met verschillende voertuigen, per fiets, trein, vliegtuig of te voet, ‘bewegingen’. De resultaten van deze ‘bewegingen’ tekende hij op in zijn ‘Atlas der bewegingen / resistance’. Deze vormt een inventaris die gebaseerd is op afmetingen, cijfergegevens, tekstuele beschrijvingen van zijn ervaringen, fotografische beelden en geluidsmateriaal.Dit omvangrijke werk toont de ontwikkelingen in zijn onderzoek naar ‘tussenruimtes’, reizen en het onderweg zijn. Dit hele werkproces, het omzetten van dit alles naar vorm en beeld bevraagt de dimensies van tijd, ruimte en de relatie van de mens met zijn omgeving. Dit vormt tevens de link naar ‘Resistance’ in de titel: de noodzaak van het relateren, het contextualiseren.Zo maakte Fink elf jaar geleden ‘bewegingen’ door het toenmalige Provinciaal Museum in Hasselt . Dit gebeurde in het kader van het project ‘Openstelling’, georganiseerd door Joëlle Tuerlinckx. De registraties daarvan toont hij vandaag opnieuw in het vroegere Provinciaal Museum (het huidige kunstencentrum Z33).

EN – Fink calls his travels by bike, train, plane or on foot ‘movements’. He keeps a record of these movements in his ‘Atlas der bewegingen / resistance’. It’s an inventory based on measurements, numerical data, textual impressions of his experiences, photographic images and sound.This elaborate work shows the development of his investigation into ‘interspaces’, travel and being on the road. The whole working process of translating everything into form and image, questions the dimensions of time, space and the relationship between man and his environment. And this links back to the ‘Resistance’ in the title: the necessity to relate and to contextualize. Eleven years ago, Fink made ‘movements’ through the then Provincial Museum in Hasselt as part of the ‘Openstelling’ project by Joëlle Tuerlinckx. Today he shows us the recording of this event once more in the former Provincial Museum which is now called art center Z33.

Bits
screenprint, 2005

Around the Neighbourhood
drawing on map, 2008

Thread your way
artist’s book & map, 2005

Think Straight
artist’s book, 2004

Moment’s Notice
2007

°Kasper Andreasen (DK)

Kasper Andreasen studeerde in Londen en Amsterdan. Hij onderzocht tekeningen en cartografie aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Andreasen werkt met tekeningen en taal.

EN – Kasper Andreasen studied in London and Amsterdam. He researched drawing and cartography at the Jan van Eyck Academie in Maastricht. Andreasen is an artist working with drawing and language.

Anthropology of World Mapping
-’00’
-‘H1’
-‘H2A’
-‘H2B’
-‘H3’
2008, print op canvas

°Steven Devleminck & Wim Bruyninckx (B)

Als het gaat om menselijke perceptie, verschijnt de wereld eerst aan ons als een representatie ervan en meestal in de vorm van wereldkaarten. Doordat ze complexe informatie over de wereld samenvatten in een kaart, versterken/initiëren zij een gevoel van een gewijzigde/vergrote visuele realiteit. Als project, gaat ‘mapping’ over de zoektocht naar dat beeld en naar die kaart. Deze kaarten hebben niets te maken met de informatie die overgedragen wordt. In plaats van het ultieme medium voor kennisoverdracht te zijn, bekritiseren zij het idee van de perfecte communicatie. De mapping die hier gedaan wordt, behoudt dan ook de rechtstreekse relatie met de linguïstische aspecten van de ruimte: geen mapping van grote sociale systemen, maar van het persoonlijke rijk van de ‘lezer’.

H-series is een onderdeel van het onderzoeksproject ‘An Anthropology of World Mapping’ 2004-2007, dat ondersteund wordt door IvOK en Transmedia, Hogeschool Sint-Lukas Brussel

EN – In terms of our human perception, the ‘world’ first appears for us in the domain of representation, and mostly in the form of maps. By condensing complex information about this world into a map, they strengthen/initiate the feeling of an altered/augmented visual reality. Mapping as a project involves the search for that image, that map. These maps are not concerned with the information which is handed over. Rather than being the consummate medium for knowledge transfer, they criticize the suggestion of perfect communication.Consequently, the mapping that is attempted here maintains direct relationships with the linguistic aspects of space: not a mapping of large social systems, but one of the ‘reader’s’ private kingdom.

H-series is part of the research project ‘An Anthropology of World Mapping’ 2004-2007, supported by IvOK and Transmedia, Hogeschool Sint-Lukas Brussel

How to do things with worlds
2007 (work-in-progress), posters

°Ralo Mayer & Philipp Haupt (AT)

Een reeks van niet afgeronde artistieke onderzoeken naar de performatieve aspecten van microwerelden en de vormen van bemiddeling die ontwikkeld – of afgeremd – worden door het creëeren en interpreteren van micro cosmografieën.

EN – A series of open end artistic investigations into the performative aspects of micro-worlds and the forms of agency that are developed – or arrested – through the creation and interpretation of micro-cosmographies.

http://manoafreeuniversity.org/howtodothingswithworlds/

Moving out
Uit de serie Trucks/Trunks2005, foto

°Caroline Vincart (B)

www.carolinevincart.be

WOONKAMER/LIVING

Ohm Sweet Ohm
2007, hout

°Anke Sievers & Pieter Heremans (NL/B)

Making this space my place: object gecreëerd om ruimte eigen te maken, toe te eigenen

EN – Making this space my place:object made to appropriate space

ZUBE TUBE
2008, geluidsmachine

°Christophe Burm (B)

The ultimate cosmic sound machine

www.zubetube.com

VINYL

VHS STAR TREK THE FINAL FRONTIER
VHS STAR TREK ORIGINAL TV SERIES EPISODE 65/66
VHS NASA MERCURY DEEL 1
VHS THE DREAM IS ALIVE (SPACE LIBRARY IMAX MOVIE)
VINYL STAR WARS AND OTHER SPACE MOVIE THEMES 1977 MFP
VINYL VISITORS 1982 POP EYE/TOTAL MUSIK
VINYL MECO ENCOUNTERS OF EVERY KIND 1978 RCAVINYL SPACE ART (67213 IF RECORDS)
VINYL SPACE ART (67173 IF RECORDS)
VINYL SPACE JUST BLUE 1978 VOGUE – BLUE PRESSING
VINYL SPACE MAGIC FLY 1977 VOGUE
VINYL MOTOWN SOUNDS SPACE DANCE 1978 MOTOWN
VINYL (BRI 9) SUSPENSIONS / GALAXY 1980 BRUTON MUSIC LIBRARIES
VINYL ATMOSFEAR DANCING IN OTHER SPACE RMX 1997 DISORIENT

in bruikleen van – borrowed from
Martens Wouter / 5de directie / gallo-romeinsmuseum / 1ste cadet in het luchtschieten

Shoot Delight
2007, lamp

°Dries Verbruggen (UNFOLD) (B)

Een lamp waarvan de schakelaar niet aan de muur zit maar is verwerkt in een pistool. Hierdoor kan je verschillende lampen of elektronische objecten aan en uit schieten op de plaats waar je je op dat moment bevindt.

EN – The switch of this lamp is not to be found in the wall, but in a gun. By pointing the gun, you can shoot lamps or electronic objects on and off from where you are standing.

www.unfold.be

Internet Radio
2001, installatie

°Jonah Brucken-Cohen (B)

MP3 Internet audio wordt verzonden via een oude vintage radio. Huidige interfaces om te verbinden met online radio stations zijn onhandig en verwarrend. Deze Internet Radio maakt het verbinden makkelijk vanwege een gereconfigureerde vintage radio. Niet geüpgraded maar geïllustreerd.

EN – Streaming MP3 Internet audio through an old vintage radio. Current interfaces to access online radio stations are clunky and confusing. This Internet Radio allows for easy access to streaming audio streams through a reconfigured vintage radio. Not upgraded but illustrated.

www.coin-operated.com

Worldmap
2004, foto

°Paul Hendrikse (NL)

zie ook Bureaublad

Dustbunnies
2004, installation

‘Dustbunnies’ is een kleine kolonie van digitale stofballen die de ruimte scannen, op zoek naar restjes van verloren gedachten, emoties en dromen. Een groep van amoeben die verslaafd zijn aan een verleden dat zich tussen huid- en haarpluisjes en in het stoffige vuil bevindt.

EN – ‘Dustbunnies’ is a small colony of digital dust balls that scan the space in search of crumbs of lost thoughts, emotions and dreams. They are a group of LoFi amoeba addicted to a past caught in flakes of skin and hair, in dust and in dirt.

in bruikleen van – borrowed from
Marthe Van Dessel, adoptiemoeder

www.boutiquevizique.com

BUREAU/DESKTOP

Verloren ruimte/Espace perdu

2007, installatie, STUK

°Paul Hendrikse (NL)

Paul Hendrikse verlegt letterlijk de grenzen van architectuur, kunst en literatuur. Door naast een object zijn quasi-identieke afdruk te leggen, wordt de plaats tussen de twee van een groot belang. Misschien wordt de tussenzone zelfs belangrijker. In deze ruimte ontmoeten en twee identiteiten elkaar en botsen tegen elkaar op. Deze steeds terugkerende confrontatie transformeert hen, telkens opnieuw.

EN – Paul Hendrikse creates extensions of existing architecture, art and literature. By placing a second object next to its “mould”, the space between the two becomes important, not to say the most important. It becomes the space where two identities meet and coalesce. Within this resonance new meaning can reveal and articulate itself.

Visual Habitat
2008, bureau, slaapkamer, boekenwinkel, e.a.

°UNFOLD (B)

Het design agentschap unfold exploreert de interrelaties tussen design en andere disciplines. Installties, scenografie, happenings, meubels design, computer technologie, (geanimeerde) grafische en kunst projecten. Hun analytische en vertellende manier van aanpak dagen de kijker uit om dichterbij te kijken door subtiel te spelen met ruimtelijke vervreemding.

EN – unfold explores as design agency the interconnections between design and other disciplines. Installations, scenography, happenings, furniture design, computer technology, (motion) graphics and art projects. Their analytical and narrative approach challenge the spectator to look closer by subtly playing with spatial alienation.

www.unfold.be

New Folder (yet to arrive)
2007, object

°Kathrin Lang & Wolfgang Rößler (DE)

New Folder zoekt de spanning op tussen de virtuele werkomgeving en haar fysieke realiteit.

EN – New Folder is particularly interested in the tension between the virtual workspace and her physical reality.

www.wir-gestalten.com
www.haseform.de/produkte/73.do

Global Players
2008, tekening

°Nikolaus Gansterer (AT)

Global Players maakt deel uit van een serie van tekeningen die processen van subjectieve globalisatie in kaart brengen. Het zijn mappings van de zone tussen egografie en geografie. Gansterer documenteert telkens het onzichtbare, vaak in de vorm van performances. Hij gebruikt methoden uit culturele en wetenschappelijke hoek. Door geen strikt onderscheid te maken tussen die gebieden komt hij tot unieke kruisingen die de denkbeeldige drempels tussen natuur en cultuur, religie, kunst en beschaving bevragen.

EN – Global Players is a series of drawings mapping processes of a subjective globalisation between egography and geography. His visual work deals with mapping processes of invisibility, often also in the context of performative acts. In his installation works Gansterer focuses on the translation of processes emerging out of cultural and scientific networks. By rejecting a strict differentiation of these two areas and through a consequent recombination of methods and settings from both fields he arrives at unique lines of connection and division questioning the imaginary threshold between nature and culture, religion, art and civilization.

www.gansterer.org

Hikikomori Style
2007, video, B/W

°Stefan Serneels (B)

‘De leegte. Voor de starende ogen. Staren waar zij kunnen. Wijd en zijd. Hoog en laag. Dat smalle veld. Niet meer weten. Niet meer zien. Niet meer zeggen. Dat alleen. Zo weinig veel leegte alleen.’

TOWARDS (B)
2006 (work-in-progress), internet project

De website Towards is een poging om de subjectieve voorstelling van het territorium Brussel in kaart te brengen. Het is een instrument voor samenwerking rond subjectieve cartografie.

EN – Towards is an attempt to represent the territory of Brussels in a subjective way which leads to the creation of a collaborative tool for subjective mapping.

www.towards.be

HEREISTHERE
2006, internet project

°Anton Aeki, Anouk De Clercq & Heidi Voet (B)

HEREISTHERE zoekt naar de gemeenschappelijke gronden tussen verschillende waarnemingen van omgevingen en kunstvormen. Vanuit drie verscheidene standpunten (video-, geluid- en installiekunst) gaan ze op zoek naar een gemeenschappelijke visie van wat zich ‘daar buiten’ afspeelt. De website is een ontmoetingsplaats en een gedeelde virtuele omgeving.i.s.m. Borderline, Buda Kunstencentrum (Belgium) en Platform China

EN – HEREISTHERE seeks out the common ground between different perceptions on surroundings and art forms. Three separate viewpoints are purposely set aside for a mutual perspective on what’s out there. The website is a meeting place, a shared virtual environment.in cooperation with Borderline, Buda Kunstencentrum (Belgium) and Platform China

www.hereisthere.org

NowHere/Nowhere
1998, internet project

°Brighid Lowe (UK)

Dit net kunst project maakt gebruikt van ‘scrollende’ tekst om een perspectief van de ervaring van het browsen van het internet weer te geven. Lowe speelt met ons tijdsbesef en onze omgang met het internet.

EN – This net art project uses scrolling text, to provide a perspective on the experience of browsing on the Internet. Lowe plays with our notion of time and how we interact with the Internet.

www.e-2.org/c-ship/projects/nowhere/apbl.html

SLAAPKAMER/BEDROOM

Bedroom Policies – 2008, nachtkastje (UNFOLD)
Flatland1
2004-2006, verhaal, 45:00

°Patricia Portela (PT)

Een ‘vlakke’ man ervaart zijn leven in een drie-dimensionale ruimte als een hemels gevoel.In “Flatland – Part I (Going up, not North)”, een video essay en sprookje voor volwassenen, vertelt de portugese Patricia Portela een tragie-komedie over een persoon opzoek naar de weg naar de wereld van de ruimte. Gebaseerd op “Flatland, a romance of many dimensions” van Edwin Abbot, 1865.Iedere twee weken wordt een nieuw hoofdstuk gescreend.

EN – A flat man imagines life in three-dimensional space to be heavenly.In “Flatland – Part I (Going up, not North)”, a mixture of video essay and fairytale for adults, Portuguese Patricia Portela tells the tragic-comic story of a figure who is searching for a way into the world of space. It is based on a “Flatland, a romance of many dimensions” of Edwin Abbot, 1865.Each two week a chapter is screened.

Felt Collection
2003, textiel

°Louis De Cordier & Sarah Pillen (B)

We hangen vandaag minder aan kabels vast voor ons dataverkeer. Waarom zouden we dan nog genoegen nemen met een ‘vaste’ architectuur, zoals het kantoor? En als onze buitenomgeving zich vult met stralingen en data, moeten we ons dan niet anders gaan beschermen? Waarom kunnen we onze architectuur niet meedragen op ons lichaam? Dat zijn vragen die Louis De Cordier en Sarah Pillen opwerpen met ‘Felt’, een kledingstuk uit dik vilt, een handgemaakt organisch materiaal.Het materiaal belichaamt levensstijlen en tradities, opgeslagen in ons collectieve geheugen. De vroege nomaden droegen dit materiaal reeds om zich te beschermen tegen weer en wind. De Cordier en Pillen gebruiken het opnieuw als een nomadische of draagbare architectuur die ons lichaam beschermt in onze informatie-omgeving. Zij doen dat met een esthetische en technologisch doordachte ingreep en vestigen zo onze aandacht op de aanwezigheid van technologische netwerken in onze omgeving.

EN – We are being less and less connected to cables for data transmission. Why then should we settle for a ‘fixed’ architecture, such as an office? And shouldn’t we be protecting ourselves differently against the radiation and data that are circulating in our environment? Why can’t we carry our architecture with us on our body? These questions, among others, are raised by Louis De Cordier and Sarah Pillen in ‘Felt’, a piece of clothing made out of thick felt, a handmade organic material.The material embodies the lifestyles and traditions stored in our collective memory. In previous times, nomads would wear this material to protect them from all kinds of weather. De Cordier and Pillen re-use this material as a nomadic or portable architecture that protects our body from our information environment. An aesthetical and technologically advanced gesture that points our attention to the presence of technological networks in our environment.

www.louisdecordier.com
www.sarahpillen.com

Moving out
Uit de serie Trucks/Trunks2005, foto

°Caroline Vincart (B)

www.carolinevincart.be

One response

2 11 2008
createmo

Thank you for your website ;-)
I made with photoshop backgrounds for myspace or youtube and ect..
my backgrounds:http://tinyurl.com/6kw9wq
have a great day and thank you again!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: